Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jazłowiec

Kościół p.w. Wneibowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jazłowiec

Jurjew Ihor
płótno, olej, 90 x 100, Czerniowce, 2007

W latach 30-ch XX wieku Zarząd konserwacji Lwowskiego, Tarnopolskiego oraz Stanisławskiego wojewόdztw sporządził listę zabytkόw, w ktόrej jest zapisane: „Jazłowiec, kościόł parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny, epoka – 1590 rok, styl – pόźny gotyk, renesans, właściciel – parafia łacińkiego wyznania. Pomiary – plan, przekrόj podłużny, fasada głόwna M 1:100. Kościόł zbudował w 1590 roku Mikołaj Jazłowiecki, starosta sniatyński dla oo. Dominikanόw, ktόry istniał tu do 1788 roku do czasu likwidacji klasztoru przez rząd austriacki. Po tym zakonnicy przeprowadzili się do Czortkowa, ich majątek został sprzedany, klasztor i kościόł zamieniono na magazyn wojskowy. Dopiero w 1824 roku arcybiskup lwowski Ankowicz otrzymał pozwolenie na to, by kościόł zwrόcono parafii, jednak kościόł zwrόcono w 1830 roku. Kościόł jest ogromną jednonawową budową pokrytą wewnątrz płaskim drewnianym stropem z XIX wieku. Wieloboczne zakończenie apsydy ma pόźnogotyckie sklepienia. Z przodu jest potężna czteroboczna wieża. Obronnego charakteru nadają kościołowi dwie pόłokrągłe wieży przylegające do nawy, tworząc niby transept świątyni. Od strony pόłnocnej do apsydy przylega zakrystia. Na fasadach zwracają uwagę przypiękny boczny pόźnorenesansowy portal oraz bardziej skromny przy fasadzie głόwnej. Uporządkowanie zewnętrzne z XIX wieku. W przedsionku jest skromny nagrobek polskiego kompozytora Mikołaja Gomułki, zmarłego w 1609 roku, ktόry został tu przeniesiony z cmentarza. Kościόl otacza murowane ogrodzenie”. Niestety, o dziełach artystycznych kościoła podominikańskiego dzisiaj nie wiemy. Budynek klasztoru – utracony, jednak wiemy, że w 1642 roku Dominikanie zaczęli budować nowy klasztor, dwupiętrowy. Ze względu na datę możemy przypuszczać, że był to wyjątkowy zabytek renesansowy. Kościόł w Jazłowcu funkcjonował jako świątynia do końca II wojny światowej. Po 1945 roku w kościele został umieszczony mazagyn alkoholu. Dzisiaj świątynia znajduje się w stanie ruiny. Wewnątrz zachowały się fragmenty fresek na sklepieniach prezbiterium. Ocalały trzy portale renesansowe, ktόre są w bardzo złym stanie.

Źródła:

  • Źrόdła: Олег Рибчинський, Язлівець – місто ренесансу
  • http://www.ji.lviv.ua/n36texts/rybchynskyj2.htm,
  • http://www.odyssei.com/pl/travel-tips/25213.html
  • http://history.buchach.net/?p=69