Kościół oo. Dominikanów w Kijowie XVII w.

Kościół oo. Dominikanów w Kijowie XVII w.

Nagorna Ludmiła
płótno, olej, 70 x 80, Kijów, 2006

Około r. 1640 r. w Kijowie na Podolu oo. Dominikanie zbudowali murowany kościół p.w. św. Mikołaja. Był on jednym z największych i najwspanialszych kościołów diecezji kijowskiej i łuckiej. Świątynia znajdowała się naprzeciwko głównej bramy Klasztoru Florowskiego. Co do architektury była to typowa późnogotycka, trzynawowa budowla ze sklepieniem w kształcie krzyża i trzema ołtarzami.

Niestety, niedługo kościół służył wiernym. W r. 1648 wybuchło powstanie Chmielnickiego i zaczęło się masowe niszczenie świątyń i klasztorów katolickich. Jednak kościół dominikański spotkał nieco inny los. Chmielnicki oddał go uniwersałem z 11 stycznia 1651 r. prawosławnemu Brackiemu Klasztorowi. Wiadomo jednak, że mieszczanie Podola wykorzystywali pomieszczenie kościoła jako karczmę. Ukazem cara z r. 1691 były kościół św. Mikołaja oddano pod zarząd metropolicie kijowskiemu. Z czasem urządzono tu cerkiew prawosławną p.w. Apostołów Piotra i Pawła.

W połowie XVIII w. została zmieniona architektura kościoła, został on przebudowany w stylu ukraińskiego baroku. W r. 1920 został zamknięty i był wykorzystywany pod pomieszczenie archiwum, a w latach 30- ch został w ogóle zburzony.

Źródła:

  • Білоусов Ю. Римсько-католицька Київсько-Житомирська єпархія. Історичний нарис, Житомир, 2000.
  • Браславець О. Київ католицький. Київ православний. Путівник, Київ, 2001.
  • Палладіна Т. Римсько-Католицька Церква у Києві, Київ, 2002.