Kościół oo. Dominikanów w Winnicy

Kościół oo. Dominikanów  w Winnicy

Nagorna Ludmiła
płótno, olej, 62 x 45, Kijów, 2006

Według danych archiwum pełnomocnika Rady ds. Kultu Religijnego w Winnicy klasztor dominikański i kościół z cegły w stylu barokowym został wybudowny w 1779 r., (przedtem, w 1624, Dominikanie zbudowali drewniany), a już w 1817 r. władze carskie zabrały go i przekazały prawosławnym, w rezultacie czego został zmieniony jego wygląd zewnętrzny (dobudowano dzwonnicę).

Po II wojnie światowej służył on jako katedra dla Cerkwi prawosławnej, został zamknięty na prośbę biskupa prawosławnego, jak o tym czytamy w liście biskupa winnickiego do metropolity kijowskiego i galickiego egzarchy Ukrainy Joana.

W listopadzie 1962 r. budynek klasztoru, który przylegał do kościoła wykorzystywany był jako sala sportowa, pomieszczenie mieszkalne dla ludności i magazyn, natomiast pomieszczenie kościoła służyło jako sala muzyki organowej.

Obecnie w pomieszczeniu byłego kościoła dominikańskiego znajduje się katedra prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego.

Źródła:

  • Szymański J., Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941 - 1964, Lublin 2003.
  • Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Т. 2, Киев, 1985.