Kościół oo.Dominikanów. Tulczyn

Kościół oo.Dominikanów. Tulczyn

Woronowicz Małgorzata
płótno, olej, 80 x 60, Warszawa 2007

Kościόł murowany w Tulczynie został zbudowany dla Dominikanόw w 1784 roku na koszty Szczęsnego-Potockiego. W ramach represji po powstaniu listopadowym w 1833 roku, klasztor dominikański został zlikwidowany, a świątynia została przekazana Cerkwi prawosławnej. Za czasόw władzy radzieckiej kościόł oraz klasztor podominikański zamieniono na magazyny oraz kantory; po II wojnie światowej świątynię zamieniono na szkołę muzyczną.

Świątynia zbudowana w stylu wczesnego klasycyzmu, murowana, trzynawowa, ośmosłupowa z pόłokrągłą apsydą, jednokopułowa bazylika z transeptem.

Wnętrze wykonano w systemie pełnego porządku korynckiego.

W latach 90-ch XX wieku świątynię podominikańską przekazano prawosławnym.

Źródła:

  • Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Т. 2, Киев 1985
  • Górska A., Kresy. Przewodnik, Kraków